LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2007 m. 13 tomas, Nr. 2


Atsisiųsti PDF formatu

ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMENS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE PALYGINIMAS 1999 IR 2006 METAIS

D. JANKAUSKIENĖ


Elektroninis paštas susirašinėjimui: djank@mruni.lt

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: šeimos gydytojas, pacientas, pirminė sveikatos priežiūra, šeimos gydytojo praktika, vadyba.

TYRIMO TIKSLAS: nustatyti, kaip pasikeitė šeimos gydytojo vaidmuo vykstant pirminės sveikatos priežiūros reformai nuo 1999 iki 2006 metų.

MEDŽIAGA IR METODIKA: tyrimui panaudota sveikatos politikos palyginamoji analizė ir dviejų Vilniaus ir Kauno miesto šeimos gydytojų apklausų duomenys: 1999 metais vykdyto „Phare“ projekto „Parama užsitęsusiam reformos procesui ir pirminės sveikatos priežiūros vystymas Lietuvoje“ ir 2006 m. Mykolo Romerio universitete atlikta apklausa, apklausiant atsitiktinai parinktus Vilniaus ir Kauno miestų valstybinių ir privačių įstaigų šeimos gydytojus.

REZULTATAI IR IŠVADOS: Lietuvoje jau yra sukurti šeimos gydytojo institucijos teisiniai pagrindai. Pradėtas įgyvendinti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo restruktūrizavimas, prioritetu laikant šeimos gydytojo institucijos sukūrimą. Šeimos gydytojų vaidmuo didėja: jie perima gerokai didesnę dalį pirminio lygio paslaugų ir aptarnauja vis didesnę (2006 m. – 69 proc.) populiacijos dalį. Priežastys, trukdančios plėtotis privačiai praktikai, pasikeitė. 1999 m. dar buvo neaiški bendrosios praktikos gydytojų specialybės ateitis, nepalankus finansavimas, informacijos apie bendrąją praktiką trūkumas, lėšų stoka, o 2006 m. svarbiausiu neigiamu veiksniu šeimos gydytojai laiko nepakankamą finansavimą, pasitikėjimo savo jėgomis stoką. Privačiose įstaigose dirba šeimos gydytojai, turintys mažesnį darbo stažą, jie turi daugiau motyvacijos dirbti. Vadinasi, šios įstaigos personalo politikos atžvilgiu yra perspektyvesnės. Tiek viešosiose, tiek privačiose įstaigose dirbantys gydytojai neigiamai vertina sveikatos priežiūros reformą, tačiau yra patenkinti savo profesine praktika, kas rodo, kad ir toliau reikia spręsti aktualias reformos problemas.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas