LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2007 m. 13 tomas, Nr. 2


Atsisiųsti PDF formatu

VYRESNIO AMŽIAUS LIGONIŲ, SERGANČIŲ LOPL, ŽASTO IR BLAUZDOS ANTROPOMETRINIŲ MATMENŲ REIKŠMĖ GYVENIMO KOKYBĖS RODIKLIAMS

V. OŽERAITIENĖ, V. VAIČEKONIS, M. BRACUK


Elektroninis paštas susirašinėjimui: violeo@takas.lt

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyvenimo kokybė, mitybinė būklė, antropometriniai matmenys, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, vyresnio amžiaus žmonės.

DARBO TIKSLAS. Ištirti vyresnio amžiaus ligonių, sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga, žasto ir blauzdos antropometrinių matmenų reikšmę gyvenimo kokybės rodikliams.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI. Atrinkta ir apklausta 101 vyresnio amžiaus vyras, sergantis lėtine obstrukcine plaučių liga. Naudotos St. George kvėpavimo anketa gyvenimo kokybei ir mini mitybos anketa mitybinei būklei vertinti. Matuota žasto odos raukšlės storis, žasto ir blauzdos apimtis.

REZULTATAI. 92 proc. tiriamųjų gyvenimo kokybė yra pakenkta, o 51 proc. tiriamųjų nustatytas vidutinis ir sunkus gyvenimo kokybės sutrikimas. Remiantis mini mitybos anketa, 89 proc. tiriamųjų turėjo riziką atsirasti mitybos nepakankamumui (17≤ anketos taškai <23,5), 11proc. pacientų turėjo mitybos nepakankamumą (anketos taškai <17). 47 proc. atvejų tiriamųjų KMI buvo mažesnis nei 21. Reikšmingo ryšio tarp abiejų anketų suminių balų ir taškų nenustatyta, tačiau nustatyti patikimi ryšiai (p<0,05) tarp anketų atskirų komponentų. Tiesinės regresinės analizės duomenimis, odos raukšlės storis ir blauzdos apimtis buvo reikšmingi veiksniai, veikiantys ligos simptomų intensyvumą ir ligonio psichologinę būseną. Blauzdos apimtis nebuvo reikšmingas veiksnys, lemiantis fizinį aktyvumą.

IŠVADOS. Visų vyresnio amžiaus tiriamųjų, sergančių LOPL, gyvenimo kokybė buvo sutrikusi, o didesnės jų dalies – vidutiniškai ir stipriai sutrikusi. 89 proc. tiriamųjų turėjo riziką atsirasti mitybos nepakankamumui, o likusieji jau turėjo mitybos nepakankamumą. Nustatyta, kad tarp St. George kvėpavimo anketos suminio balo ir mini mitybos anketos taškų sumos reikšmingo ryšio nėra. Patikimai susiję tik kai kurie anketų komponentai. Kūno raumenų ir riebalų masės rezervus įvertinantys antropometriniai žasto ir blauzdos matmenys atspindi pablogėjusią mitybos būklę, kuri gali lemti ligos simptomų intensyvumą ir psichinę-socialinę gerovę.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas