LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2009 m. 15 tomas Nr. 1


Atsisiųsti PDF formatu

MELANOMA SERGANČIŲ PACIENTŲ PERIFERINIO KRAUJO IMUNOKOMPETENTINIŲ LĄSTELIŲ POKYČIAI

Viktoras Sidorovas, Vita Pašukonienė, Neringa Dobrovolskienė, Kęstutis Sužiedėlis, Raimundas  Meškauskas, Dainius Characiejus


Elektroninis paštas susirašinėjimui: viktoras.sidorovas@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: melanoma, imunokompetentinės ląstelės, limfocitai, CD4+, CD8+.
Nepaisant gausių duomenų apie imuninės sistemos reikšmę melanomai, detalių šia liga sergančių pacientų imuninės sistemos pokyčių tyrimų yra nedaug. Mūsų darbo tikslas buvo ištirti periferinio kraujo imunokompetentinių ląstelių skirtumus tarp pradinėmis melanomos stadijomis sergančių pacientų ir sveikų žmonių.
Pacientai  ir metodai.  Imunologiniai  tyrimai  buvo  atlikti  pacientams,  kuriems  2006–2007 m. VU Onkologijos  institute buvo nustatyta neišplitusi melanoma.  Imunokompetentinių  ląstelių kiekiai periferiniame kraujyje buvo analizuoti  tėkmės citometrija. Pacientų imunologiniai rodikliai buvo palyginti su kontrolinės grupės individų atitinkamais rodikliais. Skirtumų statistinis reikšmingumas buvo vertinamas Studento t testu.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 27 pacientai,  sergantys neišplitusia melanoma. Nustatyta, kad melanoma  sergančių pacientų periferiniame kraujyje yra mažiau monocitų (p=0,0002) ir citotoksinių T limfocitų CD8highCD57- (p=0,009). Sergantys neišplitusia melanoma pacientai periferiniame kraujyje turi reikšmingai daugiau CD4+ (p=0,02) ir CD8low (p=0,04) limfocitų.   
Išvados. Neišplitusia melanoma sergančių pacientų periferiniame kraujyje yra sumažėję monocitų, padaugėję CD4+ limfocitų ir pakitusi CD8+ limfocitų populiacijos vidinė struktūra. Tirtų pacientų CD8+ populiacijoje yra sumažėję potencialiai citotoksinių CD8highCD57- limfocitų ir padaugėję supresinių CD8low limfocitų.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas