LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2009 m. 15 tomas Nr. 1


Atsisiųsti PDF formatu

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ PAPLITIMAS TARP VILNIAUS MIESTO VIDURINIŲ MOKYKLŲ 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ 2001 IR 2006 METAIS

Kęstutis Žagminas, Genė Šurkienė, Rimantas Stukas, Gintarė Vadeikienė, Giedrius Nariūnas, Arvydas Šilys


Elektroninis paštas susirašinėjimui: Gene.Surkiene@mf.vu.lt

Reikšminiai žodžiai: sveikatos rizikos veiksniai, alkoholis, narkotikai, lytinis elgesys, mityba, traumos, fizinis aktyvumas.
Tyrimo  tikslas. Įvertinti  sveikatos rizikos veiksnių paplitimą  tarp Vilniaus miesto vidurinių mokyklų 9–12 klasių mokinių 2001–2006 metais.  
Metodai. Vilniaus mieste 2001 m. atsitiktiniu būdu buvo atrinkta 30 mokyklų ir  jose  po vieną devintą, dešimtą, vienuoliktą ir dvyliktą klases (kiekvienoje mokykloje po 4 klases).  2006 metais tyrimui atrinkti tų pačių mokyklų mokiniai. 2001 m. apklausti 2465 mokiniai (1146 vaikinai ir 1319 merginų), o 2006 metais – 1911 (913 vaikinų ir 998 merginos). Respondentų apklausa atlikta pagal specialiai šiam tyrimui parengtą anketą, kurioje buvo 58 klausimai apie bendrus respondentų duomenis, narkotinių medžiagų vartojimą, lytinį elgesį, mitybą, traumas, fizinį aktyvumą. Duomenų analizei naudota SPSS (versija 11.0.1) kompiuterinė programa. Vertintas  sveikatos  rizikos veiksnių paplitimas procentais. Kategorinių duomenų (nominalinių ir ranginių kintamųjų) analizei taikytas χ2 (Yate) ir Mann-Whitney metodai. Tendencija analizuota  Mantel χ2 metodu.
Rezultatai. Per penkerius metus Vilniaus mokyklose  sumažėjo  alkoholį  vartojančių mokinių nuo 91 proc.  iki 86,8 proc. Alkoholį vartojusių moksleivių grupėje padidėjo lyginamoji dalis mokinių, kurie nurodė dažnesnį alkoholio vartojimą. Narkotikų vartojimo paplitimas 9–12 klasių moksleivių grupėje vidutiniškai sudarė 10,5 proc., o  2006 m. – 11,5 proc. Vyraujantys vartojami narkotikai 2001 m.  ir 2006 m. mokinių grupėje buvo kanapės  ir amfetamino tipo stimuliatoriai, LSD  ir kiti sintetiniai narkotikai. Respondentų dalis, nurodžiusi, kad narkotikų galima įsigyti gana lengvai arba lengvai, sumažėjo nuo 46,6 proc. 2001 m. iki 42,5 proc. 2006 m. Mokinių, ypač vyresnėse klasėse, lytinis elgesys yra nesaugus, palyginti didelė dalis lytiškai santykiauja nenaudodami prezervatyvų, turi lytinių santykių apsvaigę nuo alkoholio. Mokyklose nepakankamai organizuojama renginių apie narkotikų, alkoholio daromą  žalą ir ypač  žmogaus imunodeficito viruso infekcijos (ŽIV) bei lytiškai plintančių ligų profilaktiką. Fiziškai aktyvūs mokiniai sudarė 30,2 proc., o valgantys vaisius ir daržoves kartą ar kelis kartus per savaitę – 36 proc. Per pastaruosius 12 mėn. 51 proc. tirtųjų patyrė traumų. Neatsargus elgesys ir alkoholio vartojimas – svarbiausios respondentų traumų priežastys.
Išvados. Didelis alkoholio vartojimo paplitimas, narkotikų vartojimas, nesaugus  lytinis elgesys, sudaro palankias prielaidas ŽIV ir kitoms lytiškai plintančioms ligoms plisti. Siekiant sumažinti šių ligų išplitimo riziką mokinių grupėje, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija turi būti prioritetinė. Traumų prevencija, fizinis aktyvumas ir mityba taip pat turi būti vaikų visuomenės sveikatos prioritetų sąraše.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas