LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.1


Atsisiųsti PDF formatu

SERGANČIŲJŲ PIRMOJO TIPO CUKRINIU DIABETU PSICHOEMOCINĖS BŪSENOS ĮVERTINIMAS

Aldona Mikaliūkštienė, Danutė Kalibatienė, Božena Dubova


Elektroninis paštas susirašinėjimui: aldona.mikaliukstiene@mf.vu.lt

Reikšminiai žodžiai: 1-ojo tipo cukrinis diabetas, nerimas, depresija, HAD skalė.

Tyrimo tikslas. Įvertinti sergančiųjų pirmojo tipo cukriniu diabetu (CD) psichoemocinę būseną ir palyginti nerimo bei depresijos skirtumus atsižvelgiant į tiriamųjų lytį, ligos trukmę, lėtines komplikacijas ir sveikatos vertinimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2010–2011 m. Vilniaus miesto Šeškinės ir Antakalnio poliklinikose bei Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Endokrinologijos centre. Ištirti 75 18–65 m. pacientai, sergantys 1-ojo tipo CD. Psichoemocinei būsenai įvertinti taikyta HAD skalė („Hospital Anxiety and Depression Scale“ – HADS). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės programas „SPSS Windows 13.0“, „Excel 2003“ ir „WinPEPI“ (v. 11.20).

Rezultatai. Daugiausia apklausoje dalyvavusių pacientų (34,7 proc.) ligos trukmė buvo 16 metų ir daugiau. 70,7 proc. tiriamųjų buvo diagnozuotos įvairios CD komplikacijos. Depresinė būsena pasireiškė 24 proc., nerimas – 49,3 proc. ligonių.

Diabeto komplikacijų dažnis priklausė nuo ligos trukmės. Komplikacijų skaičius buvo dvigubai didesnis sergantiesiems CD 6 metus ir daugiau, palyginti su sergančiaisiais CD iki 5 metų (atitinkamai 36,8 proc. ir 88,2 proc., p = 0,002). Depresijos dažnis priklausė nuo ligos trukmės (p = 0,018) – ilgėjant CD trukmei, buvo dažnesnė depresinė būsena.

Sergantiesiems 1-ojo tipo CD statistiškai reikšmingai dažniau depresija pasireiškė esant blogai gyjančioms žaizdoms (100 proc.) ir nefropatijai (54,5 proc.), o nerimas vienodai dažnai pasireiškė esant blogai gyjančioms žaizdoms (100 proc.), angiopatijoms (82,4 proc.), nefropatijai (81,8 proc.) ir neuropatijoms (80 proc.). Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas vertinant nerimo būsenos dažnius grupėse sergančiųjų, kuriems pasireiškė angiopatijos (p = 0,002), nefropatija (p = 0,020) ir neuropatijos (p = 0,001). Nerimo ir depresinės būsenos dažnis priklausė nuo sergančiųjų CD savo sveikatos vertinimo – blogėjant sveikatai, dažnėjo depresinė būsena ir nerimas (p < 0,05).

Išvados. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didėjant 1-ojo tipo cukrinio diabeto trukmei, labai padažnėja nerimo ir depresinės būsenos atvejų. Cukrinio diabeto komplikacijos statistiškai reikšmingai pablogina sergančiųjų psichoemocinę būseną. 1-ojo tipo cukriniu diabetu sergančioms moterims kur kas dažniau pasireiškė nerimas, palyginti su to paties amžiaus diabetu sergančiais vyrais.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas