LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.1


Atsisiųsti PDF formatu

MOTERŲ NUTUKIMO IR KITŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU GASTROEZOFAGINIO REFLIUKSO SIMPTOMAIS

Violeta Ožeraitienė, Julija Veselova, Virginija Gaigalaitė


Elektroninis paštas susirašinėjimui: v.ozeraitiene@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: moterys, nutukimas, rizikos veiksniai, gastroezofaginis refliuksas, simptomai.

Tyrimo tikslas. Nustatyti sąsajas tarp moterų nutukimo, socialinių, fiziologinių, antropometrinių rizikos veiksnių ir gastroezofaginio refliukso simptomų.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tirta 111 moterų, iš jų 75 turėjo gastroezofaginio refliukso, patvirtinto endoskopiškai, simptomų (rėmuo ir rūgštus atsirūgimas). Gastroezofaginio refliukso ligos vidutinė trukmė 6,4 ± 5,1 metų. Rinkti socialiniai, fiziologiniai, antropometriniai duomenys. Pavienių rizikos veiksnių poveikio gastroezofaginio refliukso simptomams atsirasti vertinimui buvo naudojamas šansų santykis (ŠS) su 95 proc. pasikliautinuoju intervalu (PI), o bendrai kelių veiksnių įtakai – daugialypės regresijos metodas. Priklausomu kintamuoju pasirinkti gastroezofaginio refliukso simptomatika, nepriklausomais kintamaisiais – amžius, KMI, liemens, klubų apimtys, liemens/klubų apimčių santykis, rūkymo, kontraceptikų vartojimo trukmė. Logistinė regresija naudota visų nepriklausomų kiekybinių kintamųjų įtakos stiprumui refliukso simptomams nustatyti.

Rezultatai. Refliukso simptomų turinčios moterys buvo šiek tiek vyresnės nei sveikosios (p > 0,05), tarp jų buvo daugiau rūkančių ir vartojančių kontraceptikus, jos turėjo reikšmingai didesnį KMI, o antropometrinės apimtys reikšmingai nesiskyrė. Reikšmingiausi rizikos veiksniai, kurie didina santykinę gastroezofaginio refliukso simptomų riziką, yra antsvoris ir nutukimas (ŠS 6,04; 95 proc. PI 2,12–17,21), rūkymas (ŠS 3,25; 95 proc. PI 1,27–8,36) bei kontraceptikų vartojimas (ŠS 2,9; 95 proc. PI 1,18–9,27). Rizika patirti gastroezofaginio refliukso simptomų pradeda labai didėti KMI esant 25. Gastroezofaginio refliukso simptomų rizikos tikimybė, KMI esant normos ribose, neviršija 0,5, o KMI esant daugiau nei 28, priartėja prie vieneto. KMI (p < 0,001) ir kontraceptikų vartojimo trukmės (p < 0,04) kitimai buvo reikšmingiausiai susiję su simptomų dažnėjimu. Logistinės regresijos modelis taip pat parodė, kad kiekvienas papildomai prisidedantis KMI vienetas reikšmingai didina tikimybę atsirasti gastroezofaginio refliukso simptomams 1,3 karto (p < 0,001).

Išvados. Reikšmingiausi rizikos veiksniai, didinantys santykinę riziką turėti gastroezofaginio refliukso simptomų, yra moterų antsvoris ir nutukimas, rūkymas bei kontraceptikų vartojimas, bet ne amžius ar socialiniai veiksniai. Nutukimas riziką padidina 6 kartus, rūkymas – 3,25, o kontraceptikų vartojimas – 2,9 karto. Rzikos tikimybė moterims turėti gastroezofaginio refliukso simptomų pradeda labai didėti KMI esant 25. Didėjant KMI, ši tendencija auga. Kiekvienas papildomas KMI vienetas reikšmingai padidina tikimybę atsirasti gastroezofaginio refliukso simptomams 1,3 karto. Gastroezofaginio refliukso simptomų stipriausios sąsajos yra su moterų nutukimu, ir šį ryšį dar labiau stiprina kontraceptikų vartojimo trukmė.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas