LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.1


Atsisiųsti PDF formatu

LAPAROSKOPINĖ MIOMEKTOMIJA: VEIKSNIAI, LEMIANTYS OPERACIJOS EIGĄ IR POOPERACINĮ LAIKOTARPĮ

Gediminas Mečėjus, Indrė Kuropatkinaitė


Elektroninis paštas susirašinėjimui: gediminas.mecejus@mf.vu.lt

Reikšminiai žodžiai: miomos šalinimas, laparoskopija, komplikacijos.

Darbo tikslas. Įvertinti veiksnius, kurie lemia laparoskopinės miomektomijos eigą ir ankstyvą pooperacinį laikotarpį, bei įvertinti perioperacinį šių operacijų saugumą.

Darbo metodika. Tirtos pacientės, kurioms 2010 m. dėl simptominės miomos atlikta laparoskopinė miomos ar jų šalinimo operacija. Pacientės suskirstytos į tris grupes pagal didžiausios pašalintos miomos dydį: I grupė – iki arba lygi 3 cm, II grupė – tarp 3 ir 8 cm, III grupė – per 8 cm skersmens. Vertinti ir analizuoti moters demografiniai duomenys, skundai, miomos ar miomų lokalizacija ir dydis, operacijos trukmė, pašalintų miomų svoris, operacijos eiga ir ankstyvas pooperacinis laikotarpis (iki 48 val., t. y. laikas, kai pacientė buvo stacionare). Duomenys apdoroti „MS Excel“, „SPSS 11.0“. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingas, kai p < 0,05.

Rezultatai. Tirtos 57 moterims. Grupėse atitinkamai buvo 9, 40 ir 8 pacientės. Pirmoje grupėje dominuojantis skundas buvo skausmas (67 proc.), II ir III grupėse – gausus kraujavimas per mėnesines (atitinkamai 62,5 ir 75 proc.). Kuo didesnė mioma šalinama, tuo ilgesnė operacijos trukmė (40,6 ± 18,5, 99,4 ± 42 ir 110,6 ± 36,1 minutės atitinkamai I, II ir III grupėse), tačiau statistiškai patikimas trukmės ilgėjimas stebimas tik tarp I ir II bei I ir III grupių (p < 0,05). Analizuojant bendrai visus tirtus atvejus nustatyta statistiškai patikima koreliacija tik tarp operacijos trukmės ir pašalintų miomų skersmens sumos (r = 0,428, p < 0,05). Nors operacijos trukmė patikimai koreliuoja su miomų svorių suma, komplikacijų ir miomų svorio koreliacija nedidelė, statistiškai nereikšminga (r = 0,216, p > 0,05). Tyrimo metu įvyko 6 komplikacijos, 2 atvejais atliktas kraujo perpylimas.

Išvados. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys operacijų trukmę ir pooperacinę hospitalizaciją, yra pašalintų miomų svorių suma ir įvykusios komplikacijos operacijos metu. Šio tyrimo metu nustatyta gana trumpa operavimo trukmė, mažas komplikacijų dažnis, ypač šalinant mažas miomas. Laparoskopinė gimdos miomos šalinimo operacija yra saugi nepriklausomai nuo šalintos miomos dydžio.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas