LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.1


Atsisiųsti PDF formatu

LIPOPROTEINŲ KONCENTRACIJOS KRAUJYJE ĮTAKA VAIKŲ PADIDĖJUSIAM ARTERINIAM KRAUJOSPŪDŽIUI

Akvilė Šmigelskaitė, Sigitas Dumčius, Odeta Kinčinienė


Elektroninis paštas susirašinėjimui: akvile.smigelskaite@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: dislipidemija, padidėjęs kraujospūdis, vaikai.

Darbo tikslas. Ištirti cholesterolio frakcijų koncentracijų kraujyje ryšį su vaikų padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu (AKS).

Uždaviniai. 1.Nustatyti vaikų, turinčių hipertenziją, DTL ir MTL cholesterolio koncentracijas kraujyje. 2. Gautus duomenis palyginti su atitinkamais duomenimis vaikų, turinčių normalų AKS. 3. Nustatyti, ar yra statistiškai patikimas ryšys tarp padidėjusio MTL cholesterolio bei sumažėjusio DTL cholesterolio koncentracijų kraujyje su AKS.

Hipotezė. Vaikai, kurių kraujyje yra dislipidemijos požymių, turi didesnę riziką susirgti arterine hipertenzija.

Darbo metodika. Retrospektyviai išanalizuotos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinikos (VMKL VLK) 2006– 2011 m. 55 vaikų ligos istorijos. Vertinant AKS procentilių metodu, vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes. I grupė – 41 (74,5proc.) vaikas, sergantis hipertenzija, II grupė (kontrolinė) – 14 (25,5 proc.) vaikų su normaliu kraujospūdžiu. Grupėse buvo lyginami MTL ir DTL cholesterolio rodikliai. Statistinė analizė atlikta SPSS programa. Skirtumai apskaičiuoti Stjudento ir Chi–Square testais. Gauti rezultatai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.

Rezultatai. Tirtų vaikų amžiaus vidurkis – 15 m. (SD = 2,52; Min = 5; Max = 17). Išanalizavus I grupėje DTL cholesterolio vidutinė reikšmė yra 1,3 mmol/l (SD = 0,33), o MTL cholesterolio – 2,67 mmol/l (SD = 0,57). II grupės DTL cholesterolio vidutinė reikšmė buvo 1,55 mmol/l (SD = 0,42), o MTL cholesterolio – 2,25 mmol/l (SD = 0,69). Apskaičiavus buvo gautas statistiškai patikimas lipoproteinų koncentracijos kraujyje skirtumas (DTL-p = 0,034 ir MTL-p = 0,029). Lyginant grupes, I grupėje 24 pacientų DTL ir 17 MTL buvo normalūs, o 17 DTL sumažėjęs ir 24 MTL padidėjęs. Kontrolinėje grupėje 10 vaikų DTL ir 12 vaikų MTL buvo normalus, o 4 vaikams DTL buvo sumažėjęs, 2 vaikams MTL buvo padidėjęs. Įvertinus buvo gauta statistiškai nereikšminga kraujospūdžio priklausomybė nuo DTL cholesterolio (p = 0,391) ir statistiškai reikšminga kraujospūdžio priklausomybė nuo MTL cholesterolio (p = 0,004) kiekio kraujyje.

Išvados. 1. Vaikų, sergančių hipertenzija, DTL cholesterolio koncentracija kraujyje mažesnė, o MTL cholesterolio koncentracija kraujyje didesnė, palyginti su normalų AKS turinčių vaikų lipoproteinų koncentracijomis. 2. Palyginus cholesterolio frakcijų koncentracijas kraujyje, tarp grupių buvo gautas statistiškai patikimas skirtumas (p < 0,05). 3. Nustatyta statistiškai reikšminga kraujospūdžio priklausomybė nuo MTL cholesterolio (p < 0,05).


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas