LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.2


Atsisiųsti PDF formatu

SUVARTOJAMO DRUSKOS KIEKIO ĮTAKA ARTERIJŲ STANDUMUI

Dainora Kubiliūtė, Laurynas Rimševičius, Ligita Ryliškytė, Kristina Galiauskienė, Ieva Gvozdovičienė, Marius Miglinas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: noraliute@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: arterijų standumas, druskos vartojimas, pulsinės bangos greitis.

Tikslas. Įvertinti paciento suvartotos druskos kiekio įtaką arterijų standumui.

Metodika. Atliktas prospektyvinis klinikinis tyrimas, kurio metu 2010–2011 metais VULSK Nefrologijos centre atrinkta 20 pacientų, sergančių arterine hipertenzija. Atrankos kriterijai: nesergantys CD, neturintys inkstų funkcijos sutrikimo. Arterijų standumui įvertinti „Sphygmocor®“ tonometru išmatuotas arterinis pulsinės bangos greitis (PBG) ir augmentacijos indeksas (AI). Suvartotos druskos kiekiui įvertinti atlikta anketinė apklausa ir paros šlapimo biocheminis tyrimas. Anketinėje apklausoje vertinami mitybos įpročiai ir suvartotas druskos kiekis, biocheminiame šlapimo tyrime vertinamas išskirtas natrio, kalio ir kreatinino kiekis. Duomenys apdoroti SPSS 17.00 programa. Skirtumui įvertinti, kai lyginamos dvi grupės, tarp kiekybinių duomenų naudotas Stjudento t testas, o tarp kokybinių – χ2 testas. Koreliacijai vertinti naudotas Pearsono koreliacijos koeficientas. Duomenys laikomi statistiškai patikimi, kai p < 0,05.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 20 pacientų. Lyčių pasiskirstymas: 10 (50 proc.) moterų ir 10 (50 proc.) vyrų; amžiaus aritmetinis vidurkis 50 ± 14,2 metų, jauniausias pacientas – 20 metų, vyriausias – 75 metų. Žasto arterinio spaudimo vidurkis: sistolinis – 150,3 ± 24,13 mmHg, mažiausias – 119 mmHg, didžiausias – 216 mmHg; diastolinis – 92,6 ± 17,13 mmHg, mažiausias – 66 mmHg, didžiausias – 137 mmHg. Centrinio PBG aritmetinis vidurkis 9,45 ± 2,23, mažiausias – 6, didžiausias – 14,1. Periferinio PBG aritmetinis vidurkis 9.66 ± 1.1, mažiausias – 8, didžiausias – 12. AI aritmetinis vidurkis 19.85 ± 15.7, mažiausias – 12, didžiausias – 55. Daug druskos vartoja 7 (35 proc.), mažai 13 (65 proc.). Paciento suvartotas druskos kiekis su centriniu PBG koreliuoja silpnai (-0,22), koreliacija atvirkštinė, nepatikima (p > 0,05). Paciento suvartotas druskos kiekis su augmentacijos indeksu koreliuoja silpnai (0.19), koreliacija tiesioginė, nepatikima (p > 0,05). Suvartotas druskos kiekis su vidutiniu kraujo spaudimu koreliuoja vidutiniškai (r = 0,4), koreliacijos tiesioginės, statistiškai nepatikimos (p > 0,05).

Išvados. 1. Pacientai, vartojantys didesnį kiekį druskos, turi padidėjusį sistolinį kraujo spaudimą, centrinį ir periferinį pulsinės bangos greitį. 2. Suvartotas druskos kiekis silpnai koreliuoja su centriniu pulsinės bangos greičiu ir augmentacijos indeksu. Didesnis druskos suvartojimas didina arterijų standumą ir sistolinį kraujo spaudimą.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas