LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.2


Atsisiųsti PDF formatu

GALUTINIŲ GLIKOZILINIMO PRODUKTŲ KAUPIMOSI SĄSAJOS SU ANKSTYVU INKSTŲ PAŽEIDIMU ORGANIZME LIGONIŲ, SERGANČIŲ METABOLINIU SINDROMU

Laurynas Rimševičius, Justina Tracevičiūtė, Ligita Ryliškytė, Jolita Badarienė, Alma Čypienė, Žaneta Petrulionienė, Vytautas Kasiulevičius, Marius Miglinas, Aleksandras Laucevičius


Elektroninis paštas susirašinėjimui: lrimsevicius@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: galutiniai glikozilinimo produktai, metabolinis sindromas, inkstų pažeidimas.

Tyrimo tikslas. Įvertinti galutinių glikozilinimo produktų įtaką lėtinei inkstų ligai bei nustatyti šių produktų koreliacines reikšmes su metabolinio sindromo apibrėžimo kriterijais.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas prospektyvinis tyrimas, kurio metu ištirti 223 pacientai, apsilankę Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Prevencinės kardiologijos skyriuje ir atitinkantys Nacionalinės cholesterolio mokymo programos metabolinio sindromo kriterijus. Pacientams apskaičiuotas kūno masės indeksas, įvertintas albuminų kiekis šlapime bei apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis. Remiantis inkstų funkcijos rodikliais pacientai buvo suskirstyti pagal lėtinės inkstų ligos stadijas į tris grupes. Taip pat buvo įvertinta kraujagyslių patologija pagal augmentacijos indeksą ir augmentacijos indeksą esant 75 kartų per minutę širdies dažniui. Galutinių glikozilino produktų kiekis organizme įvertintas neinvaziniu autofluorescenciniu būdu. Šių produktų duomenys buvo suskirstyti į 3 grupes: 1 gr.: 0,9–1,6 (n = 60), 2 gr.: 1,7–1,9 (n = 74), 3 gr.: 2,0–4,0 (n = 89). Visi apskaičiuoti ir išmatuoti duomenys buvo palyginti su galutinių glikozilinimo produktų kiekiu odoje. Tyrimo duomenys apdoroti „Microsoft Excel“ ir SPSS 19.0 programomis. Įvertinti skirtumui tarp trijų grupių esant tolydiesiems duomenims naudota „One-way“ ANOVA „Post-Hoc Bonferroni“ metodas. Statistiškai patikimi duomenys, kai p ≤ 0,05.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 223 pacientai, iš jų 144 (64,6 proc.) moterys ir 79 (35,4 proc.) vyrai. Vidutinis amžius 53,93 ± 6,14 m. Apskaičiavus galutinių glikozilinimo produktų kiekį odoje nustatytas bendras jų vidurkis 1,89 ± 0,36. Albuminurija buvo nustatyta 16 pacientų. Įvertinus ryšį tarp albuminurijos ir galutinių glikozilinimo produktų, koreliacijos nerasta (p > 0,05). Analizuojant glomerulų filtracijos greitį, išskirta lėtinėsi inkstų ligos I stadija (n = 8), II stadija (n = 7), III stadija (n = 3). Tarp glomerulų filtracijos greičio ir glikozilinimo produktų kiekio rasta silpnai neigiama koreliacija (r = -0,23, p < 0,0001). Statistiškai patikimai skyrėsi glomerulų filtracijos greitis tarp pirmos ir trečios glikozilintų produktų grupių (p = 0.013). Buvo rasta beveik tolydi teigiama koreliacija tarp galutinių glikozilinimo produktų ir kraujagyslių standumo rodiklių.

Išvados. Galutinių glikozilinimo produktų sankaupos odoje koreliuoja su ankstyva inkstų patologija. Šių produktų stebėjimas gali būti naudingas vertinant inkstų pažeidimo progresiją sergantiems metaboliniu sindromu.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas