LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.2


Atsisiųsti PDF formatu

LĖTO PASAŽO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO OPERACINIO GYDYMO REZULTATAI

Paulius Žeromskas, Vita Markauskaitė, Ramunė Bunevičiūtė, Ieva Stundienė, Valdemaras Jotautas, Eligijus Poškus, Saulius Mikalauskas, Kęstutis Strupas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: v.markauskaite@hotmail.com

Reikšminiai žodžiai: lėto pasažo obstipacijos, išplėstinė kairė hemikolektomija, „Knowles-Eccersley-Scott Symptom Scoring System“ (KESS).

Tyrimo tikslas. Įvertinti išplėstinės kairės hemikolektomijos veiksmingumą gydant lėto pasažo vidurių užkietėjimą (LPVU), nustatyti ryšį tarp pašalintos žarnos segmento ilgio ir operacijos rezultato. Palyginti operacijos rezultatus po laparoskopinių ir laparotominių operacijų.

Tyrimo metodika. 29 pacientai, kuriems diagnozuotas LPVU ir atlikta kairė hemikolektomija su transversorektostomija, po operacijos buvo apklausti paštu, naudojant „Knowles-Eccersley-Scott Symptom Scoring System“ (KESS) klausimyną. Duomenys palyginti su priešoperaciniais duomenimis. Tiriamųjų taip pat paprašyta subjektyviai įvertinti operacijos efektyvumą.

Rezultatai. Į pateiktą klausimyną atsakė 21 (72,41 proc.) pacientas, amžiaus vidurkis 45 ± 16,4 metų. Bendra KESS balų suma sumažėjo nuo 27,14 (prieš atliekant kairę hemikolektomiją) iki 12,09 (po operacijos), (p < 0,0001). Nustatytas statistiškai patikimas pagerėjimas visų KESS klausimyne minimų simptomų atžvilgiu.

Labai pagerėjusią gyvenimo ir tuštinimosi kokybę po operacijos nurodo 10 (47, 62 proc.) pacientų, šiek tiek geresnę – 9 (42,86 proc.). Po operacijos vidurių užkietėjimo simptomai nepakito 1 (4,76 proc.), o pablogėjusį tuštinimąsi nurodo 1 (4,76 proc.) pacientas.

Pašalintos žarnos segmento ilgio vidurkis 81,9 ± 19,07 cm. Teigiami operacinio gydymo rezultatai nekoreliuoja su rezekuotos žarnos ilgiu (r = 0,27; p > 0,05).

Buvo atlikta 9 laparoskopinės ir 12 laparotominių operacijų.

Po laparoskopinės operacijos KESS balų suma sumažėjo nuo 27,88 ± 5,37 iki 13,33 ± 7,73, po laparotominės – nuo 26,58 ± 5,59 iki 11,17 ± 6,99. Statistiškai patikimas skirtumas tarp šių grupių nenustatytas (p > 0,05).

Komplikacijos. Pooperacinis žarnų nepraeinamumas pasireiškė 2 (16,67 proc.) pacientams po laparotominės ir 1 (11,11 proc.) pacientui po laparoskopinės operacijos. Viduriavimo ir išmatų nelaikymo atvejų nebuvo užfiksuota.

Po laparoskopinės operacijos 7 (77,78 proc.) pacientai neturėjo jokių nusiskundimų, 1 (11,11 proc.) – skundėsi skausmu kairėje klubinėje srityje ir 1 (11,11 proc.) pacientas teigė, jog operacija buvo neefektyvi.

Po laparotominės operacijos 8 (88,89 proc.) pacientai neturėjo jokių skundų. 1 (8,33 proc.) pacientas jautė diskomfortą dėl meteorizmo ir 1 (8,33 proc.) skundėsi skausmu kairėje klubinėje srityje. 1 (8,33 proc.) pacientas nurodė, kad pagerėjimą pajuto praėjus vieneriems metams po operacijos ir 1 (8,33 proc.) pacientas pažymi, jog operacija buvo visai neefektyvi.

Išvados. Išplėstinė kairė hemikolektomija yra saugus ir efektyvus chirurginio gydymo metodas gydant pacientus sergančius lėto pasažo vidurių užkietėjimu. Nėra tiesioginės koreliacijos tarp pašalintos storosios žarnos segmento ilgio ir būklės pagerėjimo po operacijos. Laparoskopinė operacijos technika pooperaciniam vidurių užkietėjimo simptomų pagerėjimui įtakos neturi.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas