LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2012 m. 18 tomas Nr. 4.2


Atsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS FITOTERAPINĖ PATIRTIS: Į VAISTINIŲ AUGALŲ SĄVADUS RETAI ĮTRAUKIAMŲ INDUOČIŲ AUGALŲ RŪŠYS

Vitalijus Naumavičius, Jonas Remigijus Naujalis


Elektroninis paštas susirašinėjimui: tcm.lithuania@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: Lietuva, vaistiniai induočiai augalai, savaiminė flora.

Darbo tikslas. Atskleisti augalų rūšių nepopuliarumo tarp fitoterapeutų priežastis, išanalizuoti augalų medicininio ištyrimo (vertės), gamtosauginio statuso, pavojingumo sveikatai, taksonominio artumo bei taksonominio priklausomumo, geografinio paplitimo reikšmę, įtraukiant šias rūšis į lietuviškus vaistinių augalų sąvadus.

Medžiaga ir metodai. Šiuo metu Lietuvoje tarpsta apie 1350 savaiminių induočių rūšių augalų. Įvairūs autoriai vaistiniams priskiria 458 rūšių augalus iš jų 140 rūšių augalai retai įtraukiami į lietuviškus vaistinių augalų sąvadus. Darbe nagrinėti literatūros šaltiniuose pateikti biologinio ir medicininio pobūdžio duomenys, galintys turėti įtakos šių rūšių augalų įtraukimui į vaistinių augalų sąvadus. Buvo tarpusavyje lyginti įvairūs duomenys apie fitoterapiškai nepopuliarių rūšių augalus ir bendrame vaistinių augalų sąraše esančių rūšių augalus.

Darbo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad Lietuvos savaiminių induočių augalų rūšių retas įtraukimas į lietuviškus vaistinių augalų sąvadus priklauso nuo tam tikros rūšies ar šeimos augalų medicininės vertės ištirtumo, taksonominio artumo (bei panašios medicininės charakteristikos), gamtosaugos statuso ir nepriklauso nuo geografinio paplitimo bei nuodingumo. Retai minimi Lietuvos vaistinių augalų sąvaduose savaiminiai induočiai augalai turėtų būti kompleksiškai analizuojami, apjungiant Lietuvos etnofarmacinių-medicininių šaltinių bei kitų šalių specializuotų šaltinių duomenimis, o tai sudaro sąlygas išsamiau atskleisti bei panaudoti mūsų krašto natūralius išteklius.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas