LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2013 m. 19 tomas Nr. 3


Atsisiųsti PDF formatu

IN SILICO IR IN VITRO RODANINO IR PSEUDOTIOHIDANTOINO DARINIŲ ANTIBAKTERINIO AKTYVUMO TYRIMAI

Liudas Šlepikas, Jonas Salys, Augusta Ževžikovienė, Andrejus Ževžikovas, Hiliaras Rodovičius, Eduardas Tarasevičius


Elektroninis paštas susirašinėjimui: l.slepikas@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: tiazolidinono dariniai, in silico, riebalų rūgščių biosintezė, patogeniniai mikroorganizmai, Staphylococcus aureus.

Darbo tikslas. Nustatyti galimą koreliaciją, identifikuojant sintetinių tiazolidinono darinių potencialų slopinantį aktyvumą prieš enoilacil baltymo nešiklio reduktazę in silico bei prieš patogeninius mikroorganizmus in vitro.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Identifikuojant optimaliai su enoilacil baltymo nešiklio reduktazės aktyviuoju baltymo centru sąveikaujančius sintetinius tiazolidinono darinius, molekulinis dokinimas atliktas panaudojant „Surflex Dock (Sybyl 8.0)“ programinį paketą. Mažiausia sintetintų tiazolidinono darinių slopinančioji koncentracija, kuri stabdo Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis bei Escherichia coli mikroorganizmų augimą, buvo nustatyta in vitro.

Tyrimo rezultatai. Nustatyta keletas galimų sąveikų, identifikuojant vandenilinių ryšių susidarymą tarp tiazolidinono žiedo keto grupės bei amino rūgšties tirozino hidroksigrupės enoilacil baltymo nešiklio reduktazės akvyviajame centre. Taip pat junginiams, turintiems aromatinius pakaitus, nustatyta π-π sąveika. Atlikti in vitro aktyvumo tyrimai prieš Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Nustatant minimalią slopinančią koncentraciją in vitro prieš Pseudomonas aeruginosa nė vienas sintetinis tiazolidinono darinys nebuvo aktyvus.

Išvados. 41 proc. sintetintų tiazolidinono darinių nustatyta koreliacija tarp antimikrobinio aktyvumo duomenų in vitro bei in silico virtualių tyrimo rezultatų.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas