LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2013 m. 19 tomas Nr. 3


Atsisiųsti PDF formatu

KASOS REZEKCIJOS FREY BŪDU, ATLIEKANT PANKREOJEJONOANASTOMOZĘ VIENO IR DVIEJŲ AUKŠTŲ SIŪLE, REZULTATŲ PALYGINIMAS. PERSPEKTYVINĖS ATSITIKTINIŲ IMČIŲ STUDIJOS REZULTATAI

Saulius Jurevičius, Audrius Šileikis, Kęstutis Strupas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: saulius.jurevicius@santa.lt

Reikšminiai žodžiai: kasos rezekcija, lėtinis pankreatitas, kasos chirurginis gydymas, gyvenimo kokybė.

Darbo tikslas. Dvylikapirštę žarną išsauganti kasos rezekcija Frey būdu yra standartinė operacija gydant sergančiuosius komplikuotu lėtiniu pankreatitu. Kasos ir plonosios žarnos jungtis įprastai atliekama dviejų aukštų siūlėmis. Šio darbo tikslas – palyginti Frey operacijos, naudojant vieno arba dviejų aukštų kasos–tuščiosios žarnos siūlę, rezultatus, taip pat įvertinti operuotų pacientų gyvenimo kokybės pokyčius praėjus 12 mėn. po operacijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Perspektyvinis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas atliktas VULSK Pilvo chirurgijos centre 2010–2012 metais. Tyrime dalyvavo aštuoniasdešimt 24–59 m. amžiaus pacientų. Tiriamieji prieš operaciją atsitiktine tvarka suskirstyti į dvi grupes: I grupė – 38 pacientai, kuriems atlikta operacija, formuojant kasos–tuščiosios žarnos jungtį vieno aukšto ištisine siūle; II grupė – 42 pacientai, kuriems kasos–tuščiosios žarnos jungtis suformuota dviejų aukštų pavienėmis siūlėmis. Pooperacinės chirurginės komplikacijos vertintos pagal Clavien–Dindo klasifikaciją, pooperacinės kasos fistulės diagnozuotos pagal Bassi ir bendraautorių pasiūlytą kasos fistulių apibrėžimą bei klasifikaciją. Gyvenimo kokybei vertinti naudotas SF-36 klausimynas. Duomenų statistinei analizei naudotas statistinių programų paketas SAS 9.3.

Rezultatai. Abi grupės buvo statistiškai vienodos vertinant ligonių amžių, lytį, LP klinikinę stadiją, priešoperacinį skausmą ir SF-36 klausimyną. Bendras operacijos laikas (208 ± 46 min. ir 255 ± 58 min.) bei pankreojejunoanastomozės siuvimo laikas (19 ± 6 min. ir 51 ± 18 min.) buvo statistiškai reikšmingai mažesnis „vieno aušto siūlės“ grupėje nei „dviejų aukštų pavienių siūlių“ grupėje. Pooperacinės komplikacijos, kasos fistulės dažnis, pooperacinė hospitalizavimo trukmė abiejose grupėse nesiskyrė. Vertinant gyvenimo kokybės pokyčius, praėjus 12 mėn. po operacijos nustatytas statistiškai reikšmingas pacientų gyvenimo kokybės pagerėjimas.

Išvados. Atliekant kasos rezekciją Frey būdu, vieno aukšto ištisinė siūlė pagreitina pankreojejunoanastomozės atlikimą, sutrumpina bendrą operacijos trukmę, palyginti su dviejų aukštų pavienėmis siūlėmis atliekama anastomoze. Lyginant pooperacinių komplikacijų ir kasos fistulės dažnį, pooperacinio gydymo trukmę, nerasta statistiškai patikimo skirtumo tarp vieno ir dviejų aukštų pankreojejunoanastomozės. Frey operacija efektyvi gydant lėtinio pankreatito sukeltą skausmą ir komplikacijas, pagerina pacientų gyvenimo kokybę.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas