LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2013 m. 19 tomas Nr. 4


Atsisiųsti PDF formatu

PROGNOSTINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMAS IR REIKŠMĖ IŠGYVENAMUMUI PO KASOS DUKTALINĖS ADENOKARCINOMOS RADIKALAUS CHIRURGINIO GYDYMO

Audrius Šileikis, Benediktas Kurlinkus, Marius Petrulionis, Dmitrij Šeinin, Saulius Jurevičius, Kęstutis Strupas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: benas_kurlinkus@yahoo.com

Reikšminiai žodžiai: kasos duktalinė adenokarcinoma, limfmazgių santykis (angl. LNR), radikalus chirurginis gydymas.
Tikslas. Įvertinti ligonių išgyvenamumą po radikalaus kasos duktalinės adenokarcinomos chirurginio gydymo atliekant univariacinę ir multivariacinę analizę. Rasti rodiklius, kurie leistų tiksliausiai prognozuoti išgyvenamumą. Gautus duomenis palyginti su literatūros duomenimis.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VULSK) Pilvo chirurgijos centre atliktas retrospektyvinis tyrimas. Peržiūrėti pacientų, kuriems 2002–2011 m. buvo atliktas radikalus kasos vėžio chirurginis gydymas, medicininiai dokumentai. Į tyrimą pateko 213 pacientų. Į galutinę analizę pateko 107 pacientai, kuriems nustatyta kasos galvos, kūno, uodegos duktalinės adenokarcinomos pooperacinė diagnozė. Ištirtas ligonių išgyvenamumas po radikalaus chirurginio gydymo pagal patologinio tyrimo rodiklius. Atlikta univariacinė ir multivariacinė analizės. Surinkti duomenys analizuoti „Microsoft Excel 2003“ ir „SPSS 17.0“ programomis pagal Kaplano-Meierio metodą ir Cox regresijos analizę. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05, atlikus Log Rank (Mantel-Cox) testą.
Rezultatai. Ištirti 107 pacientai, iš jų 65 (60,7 proc.) vyrai ir 42 (39,3 proc.) moterys. 3 metų išgyvenamumo vidurkis 12,5 proc. Apskaičiuoti univariacinės analizės išgyvenamumo vidurkiai (metais). Bendras – 2,151. Pagal TNM rodiklius: T3 (93 proc. atvejų) 2,159; T4 (5 proc. atv.) 0,610; (p < 0,001); N0 (43 atv.) 2,842; N1 (64 atv.) 1,430 (p = 0,007). LNR < 0,17 (72 atv.) 2,747;
LNR≥0,17 (35 atv.) 0,923 (p < 0,001). Multivariacine Cox regresijos analize nustatyta, kad G3, R1, LNR ≥ 0,17 ir III stadija gali nepriklausomai prognozuoti išgyvenamumą.
Išvados. Patologinio tyrimo rodikliai T, N, G, R suteikia statistiškai reikšmingos informacijos apie ligonių išgyvenamumo prognozę po kasos duktalinės adenokarcinomos radikalaus chirurginio gydymo, tačiau rodiklis LNR yra tiksliausias ir gali būti naudojamas prognozuojant išgyvenamumą.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas