LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2013 m. 19 tomas Nr. 4


Atsisiųsti PDF formatu

ORO DRĖGNIO, TEMPERATŪROS IR CO2 KONCENTRACIJOS KAITA STUDENTŲ AUDITORIJOJE

Lina Abaravičiūtė, Genė Šurkienė, Jonas Algis Abaravičius, Rimantas Stukas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: lina.abaraviciute@gmail.com

Reikšmingi žodžiai: mikroklimatas, drėgnis, temperatūra, anglies dvideginis, natūralus patalpų vėdinimas.
Tyrimo tikslai. Įvertinti kai kuriuos mikroklimato rodiklius (oro drėgnį, temperatūrą) ir CO2 koncentraciją vienos iš Lietuvos aukštųjų mokyklų auditorijos aplinkos ore. Taip pat įvertinti, ar yra išmatuotų mikroklimato rodiklių verčių bei CO2 koncentracijos ir normatyvų neatitikimų.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Oro drėgnis, temperatūra ir CO2 koncentracija buvo registruojama 7 dienas iš eilės vienoje Lietuvos aukštųjų mokyklų auditorijų. Auditorijoje galimas tik natūralus vėdinimas. Dėl šios priežasties buvo registruojama kiekvieno patalpos vėdinimo pradžia, trukmė ir atidarytų langų skaičius. Taip pat buvo registruojamas kiekvieną dieną vykusių paskaitų skaičius, jose dalyvavusių studentų skaičius, paskaitų pradžios ir pabaigos laikas.
Rezultatai ir išvados. Kiekvienos darbo dienos CO2 koncentracijos dinaminis svertinis vidurkis (studentams esant auditorijoje) reikšmingai viršijo nustatytą 1500 ppm ribą pagal Lietuvos higienos normą, skirtą bendrojo lavinimo mokykloms. Didžiąją tyrimo laiko dalį CO2 koncentracija viršijo 1000 ppm ribą, kuri yra laikoma komfortabilaus buvimo patalpoje riba. Didesnių oro temperatūros ir drėgnio nukrypimų nuo normų, skirtų aukštosios mokyklos auditorijoms, matavimo metu nepastebėta.


© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas