LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Medicinos teorija ir praktika 2015 m. 21 tomas Nr. 2.2


Atsisiųsti PDF formatu

AB0 NESUDERINAMUMAS NETURI ĮTAKOS ANKSTYVAM INKSTŲ TRANSPLANTATO FUNKCIONAVIMUI PO GYVŲ DONORŲ ORGANŲ TRANSPLANTACIJOS

Indrė Maliukevičiūtė, Roberta Bagarauskytė, Laurynas Rimševičius, Antanas Griškevičius,
Judita Audzijonienė, Arūnas Želvys, Feliksas Jankevičius, Sigita Anisko, Ilona Rudminienė,
Loreta Vareikienė, Dalia Aleknienė, Eglė Ašakienė, Marius Miglinas


Elektroninis paštas susirašinėjimui: indre.maliukeviciute@gmail.com

Reikšminiai žodžiai: inksto transplantacija, nesuderinamos kraujo grupės.
Tyrimo tikslas. Apžvelgti pirmąsias gyvo donoro nesuderinamos kraujo grupės (AB0n) inksto transplantacijas Lietuvoje; įvertinti pacientų, kuriems buvo atlikta nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija, alografto funkcijos rodiklius ir palyginti juos su kontroline grupe pacientų, kuriems atlikta transplantacija iš suderinamos kraujo grupės (AB0s) donoro.
Metodika. Atlikta retrospektyvinė paruošimo transplantacijai ir jos rezultatų analizė 10 pacientų, kuriems 2010–2014 m. VUL SK persodintas netapačios kraujo grupės inkstas. Transplantato funkcijos rodiklių dinamika lyginta su kontroline grupe, kurią sudarė 22 asmenys, kuriems per tą patį laikotarpį buvo atliktos tapačios kraujo grupės inksto transplantacijos.
Rezultatai. Į analizę įtrauktos 32 inkstų transplantacijos iš gyvo donoro. 9 iš 10 AB0n grupės recipientų buvo pasiektas tikslinis <1:8 IgG titras atliekant antigenui specifiškas imunoadsorbcijas bei dviem iš jų taikytos papildomos plazmaferezės procedūros. Abejose grupėse po vieną transplantatą buvo prarasta ankstyvuoju potransplantaciniu periodu dėl alografto trombozės. Nustatytas AB0n grupei palankesnis statistiškai patikimas skirtumas po Tx praėjus 6 mėn. (pagal CKD-EPI ir MDRD formules atitinkamai p = 0,038 ir p = 0,044). Lyginant transplantato funkcijos rodiklius kitais laikotarpiais, statistiškai patikimo skirtumo nenustatyta (p > 0,05). Vertinant proteinuriją visais periodais, statistiškai reikšmingas skirtumas tarp grupių taip pat nenustatytas (p > 0,05).
Išvada. AB0n inksto transplantacija ankstyvuoju potransplantaciniu periodu efektyvumu nenusileidžia AB0s kraujo grupių inksto transplantacijai.


.DOI: 10.15591/mtp.2015.035
Pateikta: 2015 m. sausio 15 d.
Priimta: 2015 m. vasario 26 d.
© 2018 Medicinos teorija
ir praktika

SL 1747
ISSN 1392-1312
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas